Mob: 091 534 85 81
Naručite knjigu
"100 hvatskih lidera"!

Booking govornika

Dopustite nam pronaći pravog
govornika za Vas
. Molimo ispunite
formu sa vašim podacima:


Bookiraj govornikaDopustite nam pronaći pravog govornika za Vas

Ova je stranica dizajnirana kako bi združila kvalificirane tražitelje govornika i talenata s profesionalnim govornicima, znanstvenicima, poslovnim govornicima, umjetnicima za plaćene evente ili govore.

Iz razloga privatnosti i volumena e-mailova i telefonskih poziva koje primamo, nažalost više ne možemo odgovarati na upite koji su vezani uz:

  • Rasporede nadolazećih evenata
  • Kontaktne informacije za umjetnike ili zamolbe da im prenesemo poruke
  • Pojavljivanje na primopredaji nagrada
  • Zahtjeve da autori doniraju svoje predmete za aukciju
  • Zamolbe medija za print, radio ili TV intervjue govornika i talenata