Mob: 091 534 85 81
Naručite knjigu
"100 hvatskih lidera"!

Booking govornika

Dopustite nam pronaći pravog
govornika za Vas
. Molimo ispunite
formu sa vašim podacima:


Kontaktirajte nas

Motivacijski govornik d.o.o.
Vijenac Frane Gotovca 1
10 000 Zagreb
OIB: 82983879816

Ured: Šubićeva 20/2
10 000 Zagreb

Kontakt mobitel: 091 534 85 81

Dr.sc. Jasminka Samardžija, direktorica
e-mail: jasminka.samardzija@motivacijski-govornik.hr

Mia Toljan, Community manager
e-mail: mia@motivacijski-govornik.hr

Marija Gaura, Account manager
e-mail: marija@motivacijski-govornik.hr