Mob: 091 534 85 81
Naručite knjigu
"100 hvatskih lidera"!

Booking govornika

Dopustite nam pronaći pravog
govornika za Vas
. Molimo ispunite
formu sa vašim podacima:


Ne zovemo ''Web'' mrežom bez razloga

Uspješno poslujem dvije godine. Još uvijek nemam web, a kolege kažu da je to danas potreba. Trebam li ulagati u izradu web stranice?

Imate li svoju web strategiju? Izrada web stranice pomaže u kristaliziranju i jasnijem definiranju Vaše strategije. Kako? Ako do sada niste sastavili Vašu misiju i viziju izrada web je prilika da je osmislite i potom i počnete živjeti.  Jednako tako objediniti ćete referentnu listu svojih klijenta, ali i prisjetiti se onih s kojima već dugo niste radili. Objasniti ćete sebi i drugima čime se ustvari bavite i koje proizvode i usluge želite nuditi u budućnosti. Otvoriti ćete jednu platformu za prikupljanje zanimljivih informacija o svom poslovanju, svojim uspjesima i nagradama jer sve se broji, a klijenti Vas potom nagrađuju narudžbama i preporukama. Ujedno ćete skratiti put i vrijeme utrošeno u razjašnjavanje asortimana i sastavljanje kompletirane ponude. Stavljanjem svojih kontakata na web postajete dostupnijima, a jednostavno možete unaprijediti ili definirati svoj vizualni identitet. Kad netko načuje o vama može se sam poslužiti podatcima dostupnim na webu.

Najbolja strana weba je što je on fleksibilniji od tiska, možete ga mijenjati, dopunjavati podatcima kada i kako želite, a inoviranje weba osvježava vaš brand klijenti osjećaju Vašu aktivnost i dinamičnost. Tu nije kraj već početak jer jednom kada okusite čari Viralnog marketinga koji bi se kolokvijalno mogao prevesti kao “Internetska usmena predaja” tko zna gdje će Vam biti kraj. To je sada sadašnjost, a budućnost je na web-u koliko se god se mi opirali tome. Što prije krenete prije ćete uhvatiti korak, a što duže čekate udaljenost se povećava i biti će teže.